Tarieven

Ik hanteer het NZA tarief. Zie voor de tarieven van 2018:  NZA tarieven 2018

 

 

 

ZELFBETALERS:

Ik heb geen vast tarief voor zelfbetalers. Hierover is overleg mogelijk, waarbij ik, binnen redelijke grenzen, rekening hou met uw financiele situatie.

 

Psycho-analyse wordt niet vergoed en moet dus geheel uit eigen middelen worden gefinancierd.