Waarneming tijdens vakantie of afwezigheid anderszins (calamiteiten)

Als ik niet aanwezig ben vanwege vakantie heb ik waarneming geregeld door collegae psychiaters. Op de homepagina van  deze site zal staan tot wie u zich kunt wenden. Dit geldt alleen voor spoedeisende zaken die geen uitstel kunnen verdragen, en alleen tijdens kantooruren.

 

Mijn vaste waarnemers zijn: 

Dhr. Jan Leijten, psychiater: 020-411 5123

Mw. Roberte Korthals Altes,  (kinder- en jeugd) psychiater: 0645048868

Mw. Femke Rotteveel: 0623684747

 

In geval van calamiteiten  (plotselinge afwezigheid door ziekte of ontstentenis anderzins) zijn bovengenoemde collegae degenen tot wie u zich zou kunnen wenden.